Zabieg operacyjny: czego oczekiwać? Wymiana zastawki serca

W większości przypadków wymiana zastawki serca jest zabiegiem na otwartym sercu – chirurg otwiera klatkę piersiową i serce i wszywa nową zastawkę (protezę). W niektórych przypadkach zastawkę można wymienić bez otwierania klatki piersiowej. Jest to tzw. małoinwazyjny zabieg operacyjny, podczas którego uszkodzona zastawka jest wymieniana przez niewielkie nacięcie obok mostka lub pod mięśniem piersiowym prawym, ewentualnie dostęp udowy.

Przed zabiegiem

Czas trwania operacji zależy od choroby. Lekarz omówi to z Tobą przed zabiegiem. Może także zasugerować Ci kilka działań:

  • rozmowę z różnymi członkami zespołu chirurgicznego: anestezjologiem, chirurgiem, kardiologiem, specjalistą rehabilitacji oddechowej, pielęgniarką;
  • omówienie z członkami rodziny szczegółów dotyczących zabiegu;
  • wizytę na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM), gdzie możesz przebywać po operacji.

Podczas zabiegu

Chirurg otworzy klatkę piersiową, aby uzyskać dostęp do serca i chorej zastawki. Podczas zabiegu pacjent jest uśpiony i nie odczuwa żadnego bólu. W czasie większości zabiegów serce jest tymczasowo zatrzymywane, a pacjent podłączony do płuco-serca, które przejmuje czynność oddechową i krążenie krwi. Zabieg można przeprowadzić bez włączenia krążenia pozaustrojowego, ale tylko w przypadku dostępu przez udo lub dostępu koniuszkowego. O rodzaju zabiegu decyduje chirurg.

Zabiegi, które pozwalają chirurgowi na dostanie się do uszkodzonej zastawki przez niewielkie nacięcie w mostku (sternotomia) lub pod prawym mięśniem piersiowym na klatce piersiowej, nazywa się zabiegami małoinwazyjnymi. Postęp w technologiach i technikach medycznych sprawił, ze coraz częściej wykonuje małoinwazyjne zabiegi wymiany zastawki serca. Mogą one redukować ból, blizny i czas powrotu do zdrowia. Wspólnie z lekarzem zdecyduj, czy jest to zabieg odpowiedni w Twoim stanie zdrowia.

Aby uzyskać dostęp do zastawki serca w celu jej wymiany wykonuje się nacięcie jednym z trzech sposobów pokazanych na ilustracji. W zabiegu małoinwazyjnym jest to maleńkie nacięcie na mostku lub pod mięśniem piersiowym na klatce piersiowej.

Po zabiegu

Po przeprowadzeniu wymiany zastawki serca i zakończeniu zabiegu serce będzie pracowało samodzielnie, a nacięcia zostaną zamknięte.

Po zabiegu spędzisz jakiś czas na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM), gdzie będziesz uważnie monitorowany w celu sprawdzenia, czy nie wystąpiły powikłania. Następnie zostaniesz przeniesiony do sali pooperacyjnej, w której będziesz mógł przyjmować odwiedzających.

Informacje znajdujące się na tej stronie nie powinny zastępować rozmowy z lekarzem. Informacje dotyczące diagnozy i sposobu leczenia zawsze konsultuj ze swoim lekarzem.

Section Navigation

Dodatkowe informacje

Poland