Zabieg operacyjny: czego oczekiwać? Operacja naprawcza zastawki serca

W większości przypadków operacja naprawcza zastawki serca jest zabiegiem na otwartym sercu – chirurg otwiera klatkę piersiową i serce.

Przed zabiegiem

Czas trwania operacji zależy od choroby. Lekarz omówi to z Tobą przez zabiegiem. Może także zasugerować Ci kilka działań:

  • rozmowę z różnymi członkami zespołu chirurgicznego: anestezjologiem, chirurgiem, kardiologiem, specjalistą rehabilitacji oddechowej, pielęgniarką;
  • omówienie z członkami rodziny szczegółów dotyczących zabiegu;
  • wizytę na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM), gdzie możesz przebywać po operacji.

Podczas zabiegu

Chirurg otworzy klatkę piersiową, aby uzyskać dostęp do serca i chorej zastawki. Podczas zabiegu pacjent jest uśpiony i nie odczuwa żadnego bólu. W czasie większości zabiegów serce jest tymczasowo zatrzymywane, a pacjent podłączony do płucoserca, które przejmuje czynność oddechową i krążenie krwi. Zabieg można przeprowadzić bez włączenia krążenia pozaustrojowego. O rodzaju zabiegu decyduje chirurg.

Zabiegi, które pozwalają chirurgowi na dostanie się do uszkodzonej zastawki przez niewielkie nacięcie w mostku (sternum) lub pod prawym mięśniem piersiowym na klatce piersiowej, nazywa się zabiegami małoinwazyjnymi. Postęp w technologiach i technikach medycznych sprawił, że coraz częściej wykonuje małoinwazyjne zabiegi rekonstrukcji zastawek serca. Mogą one redukować ból, blizny i czas powrotu do zdrowia. Wspólnie z lekarzem zdecyduj, czy jest to zabieg odpowiedni w Twoim stanie zdrowia.

Aby uzyskać dostęp do zastawki serca w celu rekonstrukcji zastawki wykonuje się nacięcie jednym z trzech sposobów pokazanych na ilustracji.W zabiegu małoinwazyjnym jest to maleńkie nacięcie na mostku lub pod mięśniem piersiowym na klatce piersiowej.

W ramach rekonstrukcji zastawki serca chirurg może przeprowadzić następujące zabiegi (jeden lub kilka):

  • zmiana rozmiaru zastawki przez usunięcie nadmiaru tkanki
  • usunięcie złogów wapnia zgromadzonych wokół płatków zastawki
  • rekonstrukcja strun ścięgnistych kontrolujących ruch płatków zastawek
  • ponowne przymocowanie zastawki do jej strun
  • wsparcie podstawy zastawki (pierścienia) przez dodanie tkanki lub wszycie wokół otworu zastawki, z zewnątrz, otwartego lub zamkniętego pierścienia annuloplastycznego.

Po zabiegu

Po przeprowadzeniu rekonstrukcji zastawki serca i zakończeniu zabiegu serce będzie pracowało, a nacięcia zostaną zamknięte. Po zabiegu spędzisz jakiś czas na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM), gdzie będziesz uważnie monitorowany w celu sprawdzenia, czy nie wystąpiły powikłania. Następnie zostaniesz przeniesiony do pomieszczenia, w którym będziesz mógł przyjmować odwiedzających.

Informacje znajdujące się na tej stronie nie powinny zastępować rozmowy z lekarzem. Informacje dotyczące diagnozy i sposobu leczenia zawsze konsultuj ze swoim lekarzem.

Section Navigation

Dodatkowe informacje

Poland