Nagłe zatrzymanie akcji serca – informacje

Do nagłego zatrzymania akcji serca dochodzi wówczas, gdy serce bije tak szybko, że „migocze” zamiast pompować równomiernie krew do organizmu. W razie braku interwencji stan ten doprowadzić może do zgonu w ciągu kilku minut. Dla osób zagrożonych takimi zdarzeniami dostępny jest wszczepialny defibrylator firmy Medtronic spowalniający pracę serca i zapewniający bieżącą ochronę przed nagłym zatrzymaniem akcji serca.

Definicja

Do nagłego zatrzymania akcji serca dochodzi wówczas, gdy serce bije tak szybko, że „migocze” zamiast pompować równomiernie krew do organizmu. W razie braku interwencji stan ten doprowadzić może do zgonu w ciągu kilku minut.

Przyczyny

Nagłe zatrzymanie akcji serca wynika z zaburzeń naturalnej stymulacji elektrycznej serca. Do zdarzenia tego typu dochodzi wówczas, gdy serce bije tak szybko, że „migocze” zamiast pompować równomiernie krew do organizmu.

Objawy

Niektóre osoby doświadczają „gonitwy serca” i zawrotów głowy, co ostrzega je o potencjalnie niebezpiecznym częstoskurczu. Wystąpienie tego zespołu prowadzić może do utraty przytomności, co uniemożliwia wezwanie pomocy.

Czynniki ryzyka

Ryzyko wystąpienia nagłego zatrzymania akcji serca zwiększają następujące czynniki:

  • przebyty atak (zawał) serca,
  • niewydolność krążenia,
  • przebyte wcześniej nagłe zatrzymanie akcji serca,
  • historia nagłego zatrzymania akcji serca w rodzinie,
  • niska frakcja wyrzutowa.

Frakcja wyrzutowa – wyrażona w procentach ilość krwi wypompowywanej z serca podczas każdego skurczu – jest głównym wskaźnikiem stanu serca. Lekarze monitorują często frakcję wyrzutową, by ocenić sprawność tego organu w roli pompy tłoczącej krew.

Diagnoza

Ryzyko wystąpienia nagłego zatrzymania akcji serca ocenić może tylko lekarz. By ocenić ryzyko, zlecić może jedno lub większą liczbę spośród następujących badań:

  • echokardiogram,
  • elektrokardiogram,
  • prześwietlenie klatki piersiowej,
  • badanie wysiłkowe,
  • cewnikowanie serca.

Informacje znajdujące się na tej stronie nie powinny zastępować rozmowy z lekarzem. Informacje dotyczące diagnozy i sposobu leczenia zawsze konsultuj ze swoim lekarzem.

Section Navigation

Dodatkowe informacje

Contact Us

Medtronic
ul. Ostrobramska 101
Warszawa
Polska
work +48-22 4656 900
Poland