Częstoskurcz (szybkie tętno) – informacje

Tętno u osoby cierpiącej na częstoskurcz dochodzić może do 400 uderzeń na minutę. Stan ten objawia się sennością, zawrotami głowy lub „trzepotaniem” w klatce piersiowej. Wszczepialny kardiowerter-defibrylator mierzy nieustannie aktywność elektryczną serca i wytwarza wstrząsy terapeutyczne w razie wykrycia niebezpiecznie szybkiej akcji serca.

Definicja

Częstoskurcz to zbyt szybkie lub nieregularne tętno – zazwyczaj powyżej 100 uderzeń na minutę, a nawet 400 uderzeń. Przy tej częstotliwości skurczów serce nie zapewnia organizmowi wystarczającej podaży krwi nasyconej tlenem.

Częstoskurcz występować może w przedsionkach lub w komorach serca.

Przyczyny

Przyczyny Częstoskurczu to między innymi:

 • stany kardiologiczne takie, jak nadciśnienie,
 • niewystarczające zasilanie mięśnia sercowego krwią z powodu choroby wieńcowej (miażdżycy naczyń), choroby zastawek, niewydolności serca, choroby mięśnia sercowego (powiększenie serca), guzy lub infekcje,
 • inne schorzenia (np. tarczycy lub płuc), nierównowaga elektrolitów lub nadużywanie alkoholu lub narkotyków,
 • stres lub spożycie dużych ilości alkoholu lub kofeiny.

Objawy

Objawy częstoskurczu to między innymi:

 • płytki oddech,
 • poczucie senności,
 • nagłe osłabienie,
 • trzepotanie w klatce piersiowej,
 • zawroty głowy,
 • omdlenia.

Czynniki ryzyka

Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia częstoskurczu:

 • choroba wieńcowa (miażdżyca),
 • niewydolność serca,
 • przebyty atak (zawał) serca,
 • wrodzona choroba serca,
 • zapalny lub degeneracyjny stan serca,
 • przewlekłe schorzenie płuc.

Informacje znajdujące się na tej stronie nie powinny zastępować rozmowy z lekarzem. Informacje dotyczące diagnozy i sposobu leczenia zawsze konsultuj ze swoim lekarzem.

Section Navigation

Dodatkowe informacje

Poland