Korzyści i ryzyko – pomostowanie aortalno-wieńcowe bez użycia krążenia pozaustrojowego

Pomostowanie aortalno-wieńcowe bez użycia krążenia pozaustrojowego, czyli pomostowanie aortalno-wieńcowe off-pump (OPCAB), jest bezpieczną i sprawdzoną metodą leczenia. Zarówno pomostowanie aortalno-wieńcowe off-pump (OPCAB), jak i tradycyjne pomostowanie aortalno-wieńcowe dają korzystne wyniki. Przeprowadzanie zabiegu operacyjnego bez użycia krążenia pozaustrojowego eliminuje konieczność użycia płucoserca. Dzięki temu występuje mniej objawów ubocznych.

Korzyści

Potencjalne korzyści zabiegu operacyjnego bez użycia krążenia pozaustrojowego to m.in.:

 • niższe ryzyko udaru1
 • mniej problemów związanych z zaburzeniami pamięci i procesów myślowych2 3 4
 • niższa śmiertelność – szczególnie wśród kobiet i pacjentów wysokiego ryzyka5
 • rzadsza konieczność transfuzji6 7 8
 • redukcja urazów serca9
 • krótsza hospitalizacja10
 • mniej przypadków zaburzeń rytmu serca.7

Długofalowy sukces OPCAB

Po zabiegach OPCAB stan większości pacjentów się poprawia lub całkowicie ustępują ich objawy i taka sytuacja trwa przez kilka lat.11 Chorzy mogą wrócić do zdrowia szybciej niż po zabiegu pomostowania on-pump ; są także mniej narażeni na powikłania pooperacyjne.7

Ryzyko

Pomostowanie aortalno-wieńcowe jest bardzo rozpowszechnionym zabiegiem chirurgicznym. Ryzyko zgonu po tym zabiegu jest zazwyczaj bardzo niskie. Jest on jednak ryzykowny, podobnie jak każdy zabieg operacyjny. Stopień ryzyka w przypadku pomostowania aortalno-wieńcowego off-pump nie jest wyższe niż przypadku konwencjonalnego pomostowania aortalno-wieńcowego. Choremu zagrażają następujące powikłania:

 • krwawienie
 • infekcja
 • udar
 • niewydolność nerek
 • powikłania płucne
 • zgon.

Ryzyko ocenia się na podstawie wielu czynników; są to m.in.:

 • wiek (ponad 70 lat)
 • stan zdrowia w momencie zabiegu
 • wykonywanie zabiegu z powodu nagłego wystąpienia objawów choroby
 • palenie tytoniu
 • upośledzenie czynności mięśnia sercowego
 • cukrzyca
 • przewlekła choroba płuc
 • przewlekła niewydolność nerek.

Przed każdym zabiegiem kardiochirurgicznym należy omówić z lekarzem czynniki ryzyka, aby wybrać najodpowiedniejszą metodę leczenia.

Piśmiennictwo

 1. Karamanoukian, H, et al. Decreased incidence of postoperative stroke following off-pump coronary artery bypass. J Am Coll Cardiol. 2002;39:917.
 2. Newman, et al. Longitudinal assessment of neurocognitive function after coronary-artery bypass surgery. N Engl J Med. 2001;344(6):295-402.
 3. Diegler A, et al. Neuromonitoring and neurocognitive outcome in off-pump versus conventional coronary bypass operation. Ann Thorac Surg. 2000;69:1162-1166.
 4. Basker Rhao B, et al. Evidence for improved cerebral function after minimally invasive bypass surgery. J Card Surg. 1998;13:27-31.
 5. Arom K, et al. Safety and efficacy of off-pump coronary artery bypass grafting. Ann Thorac Surg. 2000;69:704-710.
 6. Puskas JD, et al. Clinical outcomes, angiographic patency, and resource utilization in 200 consecutive off-pump coronary bypass patients. Ann Thorac Surg. 2001;71:1477-1484.
 7. Boyd W, et al. Off-pump surgery decreases postoperative complications and resource utilization in the elderly. Ann Thorac Surg. 1999;68:1490-1494.
 8. Ascione R, et al. Beating versus arrested heart revascularization: evaluation of myocardial function in a prospective randomized study. Eur J Cardio-thorac Surg. 1999;15:685-690.
 9. Rastan, A J, et al. On pump- beating heart versus off pump coronary artery bypass surgery—evidence of pump induced myocardial injury. Eur J Cardiothorac Surg. 2005; 27:1057-1064.
 10. Ascione R, et al. Economic outcome of off-pump coronary artery bypass surgery: a prospective randomized study. Ann Thorac Surg. 1999;68:2237-2242.
 11. www.mayoclinic.com: Coronary Bypass Surgery.

Informacje znajdujące się na tej stronie nie powinny zastępować rozmowy z lekarzem. Informacje dotyczące diagnozy i sposobu leczenia zawsze konsultuj ze swoim lekarzem.

Section Navigation

Dodatkowe informacje

Poland