Czym jest pomostowanie aortalno-wieńcowe bez użycia krążenia pozaustrojowego?

Jeśli tętnice nie są w stanie dostarczyć do serca wystarczającej ilości krwi, lekarz może zalecić przeprowadzenie zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG). CABG, jeden z najczęściej stosowanych zabiegów operacyjnych w Europie, przywraca przepływ krwi do serca.

Zabieg pomostowania aortalno-wieńcowego bez użycia krążenia pozaustrojowego, czyli pomostowania aortalno-wieńcowego off-pump1 przeprowadza się na świecie średnio co 10 minut. Pomostowanie aortalno-wieńcowe bez użycia krążenia pozaustrojowego jest – najprościej mówiąc – pomostowaniem aortalno-wieńcowym na bijącym sercu. W czasie tego zabiegu serce i płuca pracują.

Aby unieruchomić tę część serca, na której przeprowadza się operację, chirurdzy używają systemu stabilizującego tkanki.

Pomostowanie aortalno-wieńcowe bez użycia krążenia pozaustrojowego określa się również mianem pomostowania aortalno-wieńcowego off-pump (ang. Off-pump Coronary Artery Bypass Surgery – OPCAB). Zarówno OPCAB, jak i konwencjonalny zabieg operacyjny on-pump przywracają przepływ krwi do serca, dowiedziono jednak, że pomostowanie aortalno-wieńcowe off-pump wywołuje u niektórych pacjentów mniej objawów ubocznych.

Co dzieje się podczas pomostowania aortalno-wieńcowego bez użycia krążenia pozaustrojowego?

Chirurg pobiera odcinek zdrowej żyły lub tętnicy z innego miejsca w organizmie, tzw. przeszczep. Chirurg łączy jeden koniec przeszczepu z tętnicą wieńcową powyżej miejsca, w którym jest ona niedrożna, a drugi koniec – z tętnicą wieńcową poniżej tego miejsca. Po wszczepieniu naczynia przepływ krwi do serca zostaje przywrócony.

Przeprowadzenie zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego bez zastosowania krążenia pozaustrojowego to wyzwanie – założenie szwu lub „szycie” na bijącym sercu jest bardzo trudne. Chirurg musi unieruchomić część mięśnia sercowego, stosując system stabilizujący.

System stabilizujący składa się z urządzenia nadającego sercu właściwe położenie i stabilizatora tkanek. Nadaje on sercu odpowiednie położenie i utrzymuje je w pozycji pozwalającej na najlepszy dostęp do niedrożnej tętnicy. Stabilizator tkanek w czasie zabiegu utrzymuje niewielką część serca w bezruchu.

Stabilizatory serca Starfish®2 i Urchin® firmy Medtronic służą do ustawiania i przytrzymywania mięśnia sercowego, aby chirurg miał łatwy dostęp do niedrożnego naczynia wymagającego pomostowania. Stabilizator tkanek Octopus® firmy Medtronic minimalizuje / ogranicza ruch niewielkiego obszaru serca. To pozwala chirurgowi na przeprowadzenie zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego bez zatrzymywania akcji serca i stosowania płucoserca.

Konwencjonalne pomostowanie aortalno-wieńcowe z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego

Ponad 70%2 wszystkich zabiegów pomostowania wykonuje się po zatrzymaniu akcji serca. W przeciwieństwie do zabiegu operacyjnego bez wprowadzania krążenia pozaustrojowego, podczas konwencjonalnego zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego specjalne leki zatrzymują akcję serca. Podczas zabiegu operacyjnego czynność serca i płuc przejmuje płucoserce. Płucoserce zwane jest również aparatem do krążenia pozaustrojowego. Pompa płucoserca przejmuje pracę serca, a oksygenator membranowy przejmuje czynność płuc.

Podczas konwencjonalnego zabiegu operacyjnego na otwartym sercu pacjent jest podłączony do aparatu do krążenia pozaustrojowego (płucoserca). W czasie konwencjonalnego zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego natlenianie krwi krążącej w organizmie pacjenta przejmuje system Performer® CPB, czyli zaawansowane płucoserce . Pozwala to chirurgowi na przeprowadzenie zabiegu operacyjnego na unieruchomionym sercu.

Płucoserce

Tak zwane sztuczne serce i płuca utleniają krew krążącą w organizmie. Krew napływa do płucoserca. Dwutlenek węgla i inne produkty przemiany materii zostają usunięte. Oksygenator natlenia krew, wymiennik ciepła, część oksygenatora, ogrzewa (lub schładza) krew. Krew jest kierowana z powrotem do organizmu. Ten proces nazywany jest perfuzją. Osoba, która obsługuje płucoserce, to perfuzjonista.

Zatrzymanie serca

Podczas trwającego 3–6 godzin zabiegu operacyjnego serce zatrzymuje się zazwyczaj na 30–90 minut. Płucoserce umożliwia chirurgowi pracę na nieruchomym sercu. Ta technika jest stosowana od wielu lat ze znakomitymi wynikami. Po zakończeniu zabiegu operacyjnego chirurg i perfuzjonista przywracają czynność serca.

Systemy perfuzyjne firmy Medtronic

Firma Medtronic tworzy niezawodne systemy perfuzji, umożliwiające przeprowadzenie zabiegu operacyjnego z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego. Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie lekarzom, szpitalom i pacjentom sprzętu niezawodnego i zaawansowanego technicznie.

Piśmiennictwo

  1. Dane z badań własnych, Medtronic, Inc.
  2. The Advisory Board: Outlook for Cardiac Surgery, 2006

Informacje znajdujące się na tej stronie nie powinny zastępować rozmowy z lekarzem. Informacje dotyczące diagnozy i sposobu leczenia zawsze konsultuj ze swoim lekarzem.

Section Navigation

Dodatkowe informacje

Poland