Leczenie choroby wieńcowej

Każdego roku milionom osób wszczepia się stenty lub pomosty aortalno-wieńcowe. Stentowanie jest zabiegiem małoinwazyjnym, a hospitalizacja trwa jedną dobę. Pomostowanie aortalno-wieńcowe bez zastosowania krążenia pozaustrojowego jest poważnym zabiegiem chirurgicznym z zastosowaniem urządzenia stabilizującego niewielki fragment serca. W obu przypadkach produkty firmy Medtronic pomagają pacjentom wrócić do normalnego życia.

Która metoda leczenia jest odpowiednia?

Chorobę sercowo-naczyniową leczy się farmakologicznie, przez zmianę diety i zmiany trybu życia. Czasem to nie wystarcza, aby zredukować skutki niedrożności tętnic. W przypadku takiej niedrożności, jak również w przypadku zawału mięśnia sercowego czy wystąpienia innych objawów choroby wieńcowej, wskazana będzie pomoc kardiologa.

Aby wybrać najodpowiedniejszą metodę leczenia, kardiolog rozważy wiele czynników; weźmie pod uwagę: wiek, stan układu sercowo-naczyniowego, stan tętnic wieńcowych, ogólny stan zdrowia oraz wywiad. Po wykonaniu serii badań może zaproponować przeprowadzenie angioplastyki, stentowania lub pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG).
Więcej: stentowanie
Więcej: pomostowanie aortalno-wieńcowe

Zabieg operacyjny: czego oczekiwać?

Jeśli zabieg nie jest wykonywany z powodu nagłego wystąpienia objawów choroby, pacjent ma dosyć czasu, aby zebrać o nim informacje (czego może oczekiwać i jak się przygotować). Osoba zorientowana lepiej zrozumie wyjaśnienia lekarza dotyczące przebiegu zabiegu operacyjnego.
Więcej: stentowanie
Więcej: pomostowanie aortalno-wieńcowe

Informacje znajdujące się na tej stronie nie powinny zastępować rozmowy z lekarzem. Informacje dotyczące diagnozy i sposobu leczenia zawsze konsultuj ze swoim lekarzem.

Section Navigation

Dodatkowe informacje

Poland